Krik

Krik ligger i Krik Vig i tryg afstand fra Vesterhavets bølger. Her var der tilbage i 1700-tallet ladeplads for de krejlere, der lastede korn, tømmer og jern for købmændene i Thisted og Aalborg.

Roligt farvand
Da havet brød igennem Aggertangen i 1825, opstod der i årene efter mulighed for at sejle ind i Limfjorden fra vest, og på grund af den gode vanddybde ved Krik blev ladepladsen meget benyttet. I modsætning til tidligere tiders skudehandel, der foregik direkte fra vestkysten, kunne lastning og losning af skibene foregå sikkert, og der blev bygget en anløbsbro til formålet.

Også fiskerne kunne udnytte fordelen ved at sejle gennem kanalen og lande fangsten i roligere farvand. Thyborøn Fiskerihavn blev anlagt i 1915-18, og der voksede hurtigt en by op ved denne. På Aggersiden blev der oprettet en naturhavn i 1926 og i 1971 blev Agger Havn etableret. Havnen bruges i dag primært af lystsejlere, ligesom Krik Vig er kendt for at være et godt sted for wind- og kitesurfing.

Midt i 1800-tallet opførtes pakhuse i Krik i forbindelse med korneksporten. Senere blev husene brugt til opmagasinering af importeret tømmer, kul, cement og kunstgødning. Der var tømmerplads med tilknyttet savværk og lagerbygninger. De kul, der blev brugt til at lave lys på Lodbjerg Fyr, blev landet her og kørt til Lodbjerg på vogn. Da Vandbygningsvæsenet gik i gang med de store kystsikringsarbejder ved Agger, blev alt materiale også sejlet til Krik. Fra anløbsbroen blev sten og cement fragtet ud til høfderne på en tipvognsbane.

Et af pakhusene er bevaret og har en smuk beliggenhed mindre end et stenkast fra kysten. Huset blev nænsomt restaureret i 1999 og anvendes nu til galleri, hvor man kan se og købe kunst og antikviteter. Galleriet er åbent i sommerhalvåret.

Friluftsliv
Vest for pakhuset er i 2011-2012 opført en bygning med navnet Kulhuset, efter en ældre pakhusbygning der lå på grunden. Huset er formgivet og indrettet med inspiration i de gamle pakhuse på stedet. Kulhuset skal fungere som knudepunkt for friluftsaktiviteter, og det rummer faciliteter, der blandt andet kan bruges af surfere, badende og fugleinteresserede. Der er mulighed for primitiv overnatning i huset, og med tiden etableres en naturlejrplads i omgivelserne. På den anden side af vejen kan man gå ud på den brolagte anløbsbro fra ladepladsens storhedstid.
 
Agger Havn Feriecenter | CVR: 30482875 | Agger Havn Feriecenter 1A, 7770 Vestervig - Danmark